Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Kotkanniemen alueen asemakaavamuutoksen ehdotusaineistojen nähtäville asettaminen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti ehdotusvaiheen kuulemista varten

15.3.2018 7.54

KUULUTUS

Ilmoitamme Kyyjärven kunnan Kotkanniemen alueen asemakaavamuutoksen ehdotusaineistojen nähtäville asettamisesta MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Asemakaavassa Kotkanniemen alueelle suunnitellaan uutta omarantaista tonttia vakituiseen asumiseen Kyyjärven rannalle.
 Asemakaavaehdotus on nähtävillä Kyyjärven kunnanvirastossa 15.3. - 16.4.2018.

Ehdotusaineistoihin voi tutustua myös kunnan kotisivuilla (https://www.kyyjarvi.fi/index.php?id=9 sekä kaavaprojektissa konsulttina toimivan FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n projektisivuilla osoitteessa https://projektit.fcg.fi/projektit/kyyjarvi_kotkanniemi/. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 16.4.2018 Kyyjärven kunnanvirastoon osoitteeseen Kyyjärven kunta, Honkalehdontie 8, 43700 Kyyjärvi tai sähköpostitse kirjaamo@kyyjarvi.fi.

Lisätietoja hankkeesta antavat seuraavat yhteyshenkilöt:

Aluearkkitehtipalvelut
Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405, ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Arkkitehti Tuomo Järvinen, p. 040 753 1524, tuomo.jarvinen@fcg.fi

Kyyjärven kunnanhallitus

Ehdotusaineisto:
Kartta 9.2.2018 Kotkanniemen asemakaavaehdotus
Selostus 9.2.2018 Kotkanniemen asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.2.2018 Kotkanniemen asemakaavamuutos
Kalliorannantien tontin rakennettavuusselvitys 20.6.2016
Kartta Kotkanniemen korkeustasot suhteessa tulvakorkeuteen 20.2.2017
Asemakaavan seurantalomake, Kotkanniemen asemakaavamuutos

 
Kyyjärven kunta | Honkalehdontie 8 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9