Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Kuulutus rakennuskieltopäätöksen voimaantulosta MRL 200 § ja MRA 93 §:n mukaisesti

21.6.2018 8.00

Kyyjärven kunnanhallitus on 18.6.2018 §132 tekemällään päätöksellä asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Peuralinnan tuulivoimayleiskaavan alueella sijaitsevan tuulivoimala-alueen (tv1), voimalapaikan nro 6. Yleiskaavan mukainen aluevaraus sijaitsee kiinteistön Piuharju (312-403-22-21)alueella.

Kunnanhallitus päätti samalla, että rakennuskielto tulee voimaan MRL 202 § tarkoittamalla tavalla ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen.

Rakennuskieltoaluetta koskeva kartta on saatavissa Kyyjärven kunnan kotisivuilta www.kyyjarvi.fi ja Kyyjärven kunnanvirastosta (kunnanvirasto on suljettuna 2.7. -29.7.2018).

Kyyjärven kunnanhallitus

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9