Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Koululaisten loma-ajan hoito

7.6.2019 11.00

Sivistyslautakunnan päätöksen 22.5.2019 § 45 mukaan päiväkodissa ei enää järjestetä hoitoa koululaisille koululaisten loma-aikoina.

Tämä perustuu varhaiskasvatuslakiin, jonka mukaan varhaiskasvatusta ei ole järjestettävä, kun lapsi osallistuu perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen tai perusopetukseen. Koska koululaiset eivät ole varhaiskasvatuksen piirissä, heille ei lain mukaan ole velvoitetta järjestää hoitoa loma-ajalle. Muutos on astunut voimaan 3.6.2019. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusta on kuitenkin järjestettävä osa-aikaisesti, mikäli lapsella on oikeus 11 a §:n 1 momentissa säädettyyn laajempaan varhaiskasvatukseen.

Kouluaikoina koululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään yhteistyössä päiväkodin ja koulunkäynninohjaajien kanssa.

7.6.2019 Varhaiskasvatus Heli Auranen

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9