Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Asiointipiste suljetaan 1.1.2020 alkaen

16.10.2019 14.00

Kyyjärven kunnanhallitus on 14.10.2019 § 160 tehnyt päätöksen irtisanoa kunnan sopimukset yhteispalvelusta toimeksiantajien kanssa päättymään 31.12.2019. Tämä tarkoittaa, ettei Kelan, Veron, Maistraatin tai TE-toimiston palveluja tai etäyhteyttä tarjota enää vuoden 2020 puolella ja samalla kirjaston asiointipiste suljetaan.

Syy sulkemiselle on, että asiointipisteen palvelujen kysyntä on vähäistä ja siitä saatava korvaus ei riitä kattamaan kuluja vaan kustannukset tulevat kunnan maksettaviksi.  Sähköisten palvelujen lisäännyttyä yhä useampi asioi verkossa omilta laitteiltaan.  Toimeksiantajat ovat olleet samaa mieltä siitä, että palvelujen kysynnän vähäisyyden takia ei ole tarpeellista jatkaa sopimuskautta.

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9