Kauniskankaan tuulivoimahankkeen arviointiselostuksen ja Natura-arivoinnin täydennykset: YLEISÖTILAISUUS

Kauniskankaan tuulivoimahankkeen arviointiselostuksen ja Natura-arivoinnin täydennykset: YLEISÖTILAISUUS

Laadittujen täydennysten esittelytilaisuus pidetään Kyyjärvellä 31.10.2023, klo 17–19 Nopolan koululla (Koulutie 4, Kyyjärvi). Tilaisuuteen ei ole etäyhteyttä.

Lausunnot ja mielipiteet arviointiselostuksen ja Natura-arviointien täydennyksistä tulee jättää Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ensisijaisesti sähköisesti viimeistään 22.11.2023 osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä. Viitteenä pyydetään mainitsemaan KESELY/165/2020. Aiemmassa kuulemisessa tulleet lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon perustellun päätelmän laatimisessa.

Kuulutus ja arviointiselostuksen täydennykseen liittyvät julkiset asiakirjat ovat nähtävillä 23.10.2023 – 22.11.2023 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Keski-Suomen ELY-keskus) verkkosivulla 
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi ja ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/kauniskankaantuulivoimahankeYVA
Arviointiselostuksen täydennyksestä on painettu kappale tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:
Kyyjärven kunta (Kivirannantie 4, Kyyjärvi) ja kirjasto (Tuliharjuntie 43, Kyyjärvi)
Alajärven kaupunki (Alvar Aallon tie 1, Alajärvi) ja kaupunginkirjasto (Kirkkotie 7, Alajärvi)
Soinin kunta (Multiantie 27 A, Soini)
Kivijärven kunta (Virastotie 5 A, Kivijärvi)
Karstulan kunta (Virastotie 4, Karstula) ja kirjasto (Koulutie 15, Karstula) 
Perhon kunta (Keskustie 2, Perho)
Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupiste (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä)

 

Kunnalliselämä