Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Ilmoitus kuulutuksesta

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Dnro LSSAVI/16926/2019

Asia Peuralammen vedenpinnan nosto, Kyyjärvi

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi jul­kisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 22.9. – 29.10.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9