Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija    Vapo Oy

Dnro       LSSAVI/14630/2019

Asia        Heiniahonnevan ja Lypsinnevan sekä     Savonnevan turvetuotantoalueiden päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Soini, Alajärvi, Kyyjärvi

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi jul­kisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 3.3. – 9.4.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9