Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

ILMOITUS

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija                      Vapo Oy

Dnro                         LSSAVI/14630/2019

Päätösnro              158/2020

Asia                           Heiniahonnevan ja Lypsinnevan
                                    sekä Savonnevan  turvetuotanto-                                    alueiden päästötarkkailua koskeva  
                                    suunnitelma, Soini, Alajärvi, Kyyjärvi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 24.6. – 31.7.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu

Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9