Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Julkipanoilmoitus ympäristölautakunnan oikaisuvaatimuspäätökseen

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan päätöksen:

Lautakunta hylkäsi kokouksessaan 20.11.2018 § 75 oikaisuvaatimuksen koskien Kyyjärven rakennustarkastajan 2.10.2018 Peuralinnan Tuulipuisto Oy:lle myöntämiä poikkeamislupia, nrot 312-2018-2 – 312-2018-8 tuulivoimaloiden WTG 2-7 ja WTG 9 rakentamiseksi.

Lautakunta päätti 26.2.2019 § 15, että tehty oikaisuvaatimuspäätös annetaan tiedoksi julkipanon jälkeen ja päätöksen antopäivä on 5.3.2019.

Oikaisuvaatimuspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Kyyjärven kunnantalolla ja Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla aj. 4.3. – 4.4.2019.

Muutosta päätöksiin saa hakea valittamalla kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen, koska alkuperäisiä poikkeamislupapäätöksiä ei muutettu tai kumottu.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää kuitenkaan lukuunottamatta. Valitusaika päättyy 4.4.2019.

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9