Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Julkipanoilmoitus ympäristölautakunnan oikaisuvaatimuspäätökseen

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on tehnyt 25.3.2019 § 22 seuraavan päätöksen:

Kyyjärven rakennustarkastaja on myöntänyt 14.2.2019 Peuralinnan tuulipuisto Oy:lle rakennusluvat nrot 312-2019-6 - 312-2019-12 tuulivoimaloiden T1–T4 ja T7–T9 rakentamiseksi.

Ympäristölautakunta jätti ko. rakennusluvista tehdyn oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska oikaisuvaatimuksen tekijän kiinteistö ei ole rajanaapuri ja kiinteistö sijaitsee 1,4 km:n etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole MRL 192 §:n mukainen asianosainen.

Päätöksen antopäivä on 1.4.2019. Oikaisuvaatimuspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Kyyjärven kunnanviraston hallinto-osastolla ja Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla aj. 29.3. – 2.5.2019.

Muutosta päätöksiin saa hakea valittamalla kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen, koska alkuperäisiä rakennuslupapäätöksiä ei muutettu tai kumottu.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää kuitenkaan lukuunottamatta. Valitusaika päättyy 2.5.2019.

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9