Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Kuulutus

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 laadinnan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maakuntakaava sovittaa yhteen valtakunnallisia ja maakunnallisia sekä useampaa kuntaa koskevia alueidenkäytön asi­oita. Maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakun­nan aluetta, pois lukien Kuhmoinen. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen maakuntakaava 2040.

Maakuntakaava laaditaan rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituk-sessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Vireilletulovaiheessa nämä muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluera-kenteeseen. Maakuntakaavan päivityksen teemat ja niitä koskevat tavoitteet määritellään Ikuisessa osallistumis- ja ar-viointisuunnitelmassa (I-OAS) ja sen liitteessä. I-OAS ja sen liite ovat nähtävillä 7.9.-30.10.2020 välisen ajan jokaisessa Keski-Suomen kunnassa ja Keski-Suomen liitossa sekä liiton internet-sivuilla osoitteessa:  www.keskisuomi.fi/maakunta-kaava2040.  I-OAS on kommentoitavissa ja sitä päivitetään koko kaavaprosessin ajan. Koronatilanteen vuoksi pyydämme sopimaan ajankohdan aineistoihin tutustumiseen.

Kuulemisen aikana maakuntakaavan osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä I-OAS:sta 30.10.2020 mennessä. Mielipiteet voi lähettää osoitteeseen Keski-Suomen liitto, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä tai sähköpostilla (kir-jaamo (at) keskisuomi.fi).

Lisätietoja:

Markus Erkkilä, suunnittelujohtaja, 040 162 7887
Hanna Kunttu, suunnittelupäällikkö, 040 591 5901
Liisa Bergius, maakunta-arkkitehti, 040 590 2296

Jyväskylässä 3.9.2020

KESKI-SUOMEN LIITTO
MAAKUNTAHALLITUS

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9