Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Kuulutus

LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN JA MURSKAUKSEEN

YIT Suomi Oy hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa kalliokiviainesten ottamiseen ja murskaamiseen Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimayleiskaava-alueelle kiinteistölle Karpatinsuo 312-404-7-73. Haettu ottamisala on 1,3 ha, ottomäärä 125 000 kiinto-m3 kalliota ja ottamisaika 10 vuotta. Toiminnan olennaisia päästöjä ovat melu ja pöly. Lupaa haetaan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 15.8. – 16.9.2019 Kyyjärven kunnanvirastossa osoitteessa Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi.

Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena tai sähköisesti Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelle viimeistään 16.9.2019
Postiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari,
Sähköposti: viitasaaren.kaupunki(at)viitasaari.fi.

Lisätietoja asiasta: Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi
Puh: 0447335806. Sposti: jukka.mustajarvi(at)viitasaari.fi

13.8.2019

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9