Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta
lupahakemuksesta / Mikko Ahola, Koivulehto 312-403-7-36, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
5.3.2020

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 12.3.2020.

Hakija
Mikko Ahola

Asia
Mikko Ahola hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Kyyjärven kunnan Kyyjärven kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Koivulehto 312-403-7-36. Haettu ottamisala on 3,55 ha, ottomäärä 135 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Toiminnan olennaisia päästöjä ovat melu ja pöly.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 5.3.–14.4.2020 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset  sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 171/611/2020
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- mustuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 14.4.2020:
- sähköpostitse
- postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antavat
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806
sähköposti:

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9