Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Kuulutus

Maa-aineslupa / Ahola Mikko, Koivulehto 312-403-7-36, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
22.6.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 29.6.2020.

Päätös
Ympäristölautakunta 16.6.2020 § 36

Antopäivä
22.6.2020

Hakija
Ahola Mikko

Asia
Maa-aineslain mukainen lupahakemus maa-aineksen ottoa varten.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on myöntänyt haetun maa-ainesluvan.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 22.6. – 29.7.2020 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset  sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan/Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 29.7.2020.

Lisätietoja antavaa

ympäristösihteeri Nina Pimiä, p. 044 733 5806

sähköposti:

https://viitasaari.fi/kuulutukset/maa-aineslupa-ahola-mikko-koivulehto-312-403-7-36-kyyjarvi/

 

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9