Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Kuulutus

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 9.6.2020 antanut päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta (YVAL 252/2017) Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuisto -hankkeeseen. Hank­keesta vastaa West Wind Oy.

Päätöksen nähtävilläolo

Kuulutus sekä kuulutettava päätös ovat kuulutusaikana 12.6. - 12.7.2020 ylei­sesti nähtävillä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verk-kosivuilla, https://www.ely-keskus.fi/  > Keski-Suomi > Ajankohtaista > Kuulutuk­set. Tieto kuulutuksesta julkaistaan Kyyjärven ja Soinin kunnan sekä Alajärven kaupungin verkkosivuilla.

Kuulutus on julkaistu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 12.6.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän­tenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Jyväskylä 9.6.2020

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätietoja antaa Arja Koistinen 0295 024 760

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9