Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Kuulutus

Ympäristölautakunta on tehnyt 15.10.2019 seuraavan maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukaisen yhteislupapäätöksen:

§ 63
YIT Suomi Oy:lle on myönnetty maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa kalliokiviainesten ottamiseen ja murskaamiseen Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimayleiskaava-alueelle kiinteistölle Karpatinsuo 312-404-7-73. Ottamisala on 1,3 ha, ottomäärä 125 000 kiinto-m3 kalliota ja ottamisaika 10 vuotta.

Päätöksen antopäivä on 22.10.2019. Lupapäätös ja asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä aj. 22.10. – 21.11.2019 Kyyjärven kunnanvirastossa osoitteessa Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi

Muutosta päätöksiin saa hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen (osoite: PL 204, 65101 Vaasa). Valitusoikeus lupapäätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää kuitenkaan lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy 21.11.2019.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9