Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Kuulutus

Ympäristölautakunta on tehnyt 26.11.2019 seuraavan ilmoituspäätöksen:

§ 76

Ympäristölautakunta on hyväksynyt Antti Tuukkasen tekemän ympäristösuojelulain 115 a §:n mukaisen eläinsuojaa koskevan ilmoituksen, koskien eläinsuojatoiminnan laajentamista Kyyjärven kunnassa, tilalla Marttila 312-403-19-51.

Päätöksen antopäivä on 31.12.2019. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä aj. 16.12.2019 – 30.1.2020 Kyyjärven kunnanviraston hallinto-osastolla ja Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla. Kunnanvirastojen sulkuaikana 23.12.2019 – 1.1.2020 asiakirjat ovat nähtävillä ko. kuntien kirjastoissa.

Muutosta päätöksiin saa hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen (osoite: PL 204, 65101 Vaasa). Valitusoikeus lupapäätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää kuitenkaan lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy 30.1.2020.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9