Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

- tarkistaa, oikaista tai täydentää, tai poistaa rekisteriin merkittyjä tietoja
- rajoittaa ja vastustaa käsittelyä
- siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
- tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomaa kuitenkin, että tietoja ei voi vaatia poistettavaksi rekistereistä, joita ylläpidetään lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi. Kun haluat käyttää oikeuksiasi tietyn rekisterin osalta, toimi seuraavasti:

1) Täytä oheinen tietopyyntölomake ja toimita se omakätisesti allekirjoitettuna henkilökohtaisesti kunnan infopisteeseen. Vastaavat paperiset lomakkeet löydät myös kunnan infopisteestä. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta.

2) Kunnan infopisteessä sinut tunnistetaan ajokortista, passista tai muusta hyväksyttävästä henkilöllisyystodistuksesta ja pyyntösi otetaan käsiteltäväksi.

3) Kunta pyrkii vastaamaan kuukauden kuluessa pyyntösi saapumisesta. Vastaus toimitetaan kirjeitse kotiosoitteeseesi tai tiedot esitellään sinulle kunnan toimitiloissa.

Lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi löytyvät alla olevista linkeistä

Tarkistaminen
              
Suostumus  tai peruminen

Oikaisu, täydentäminen tai poisto
                
Rajoittaminen tai vastustaminen

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9