Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Keskusvaalilautakunta

Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.  Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano vuosina 6/2017- 5/2021 on seuraavanlainen

puh.joht.           Esa Kyrönlahti
vpj. Mirja K Kainu
jäsen Tuula Lillvis
jäsen Arja Takanen
jäsen Jukka Viertamo

Varajäsenet on asetettu siihen järjestykseen kuin he tulevat jäsenten sijaan.

varajäsenet sijaantulojärjestyksessä:
Mari Pölkki
Hannu Uusisalo
Erkki Vehkalampi
Sirkka-Liisa Rantala
Kalevi Koskinen

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9