Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Sidonnaisuusilmoitukset ja niiden valvonta

Tarkastuslautakunnan uutena lakisääteisenä tehtävänä 1.6.2017 alkaen on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Jokainen laissa määrätty ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunta voi valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtäväänsä. Lain 84.2 §:n mukaan henkilön on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

                                     Sidonnaisuusrekisteri, päivitetty 1.10.2020

                                     Sidonnaisuusilmoituslomake

                                     Sidonnaisuusrekisterin tietosuojakuvaus

                                     Kuntaliiton ohjeitus 2017 sidonnaisuusilmoitukset kunnissa

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9