Kuulutus Nopolan koulun alueen asemakaavamuutoksesta MRL 52 §:n mukaisesti

Kuulutus Nopolan koulun alueen asemakaavamuutoksesta MRL 52 §:n mukaisesti

Kyyjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 16.11.2020 (§ 44) Nopolan koulun alueen asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Kyyjärven kunnanvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen pöytäkirjan liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Kyyjärven kunnanhallitus