Yhteisluvan siirtopäätös / Karpatinsuo 312-404-7-73, Kyyjärvi

Yhteisluvan siirtopäätös / Karpatinsuo 312-404-7-73, Kyyjärvi

KUULUTUS

Yhteisluvan siirtopäätös / Karpatinsuo 312-404-7-73, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä

14.12.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 21.12.2020.

Päätös

Ympäristölautakunta 8.12.2020 § 73

Antopäivä                                                   

14.12.2020

Hakija

Metsäyhtymä Vilho, Anita ja Jouni Saukko sekä Päivi Peura

Asia

Metsäyhtymä Vilho, Anita ja Jouni Saukko sekä Päivi Peura on pyytänyt 28.10.2020 saapuneella sähköpostilla siirtämään YIT Suomi Oy:n nimissä olevan tilaa Karpatinsuo 312-404-7-73 koskevan maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukaisen yhteisluvan nimiinsä ja vapauttamaan YIT Suomi Oy:n luvan velvoitteista.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on hyväksynyt siirtohakemuksen sekä vapauttanut YIT Suomi Oy:n luvan velvoitteista 8.12.2020 alkaen.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 14.12.2020 - 20.1.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta

30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Valitusaika päättyy 20.1.2021.

Lisätietoja antaa

ympäristösihteeri Nina Pimiä p. 044 733 5806

sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

 

https://viitasaari.fi/kuulutukset/yhteisluvan-siirtopaatos-karpatinsuo-312-404-7-73-kyyjarvi/