KUULUTUS 21.12.2020 Erityinen kuntajakoselvitys: Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat

KUULUTUS 21.12.2020 Erityinen kuntajakoselvitys: Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat

Erityisen kuntajakoselvityksen nähtäville asetettavat asiakirjat julkaistaan kaikkien kuntien kuulutustaululla 21.12.2020 – 20.1.2021
https://www.kyyjarvi.fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset


Asiakirjat ovat:

Asiakirja-aineistoon kohdistuvat muistutukset on jätettävä viimeistään 20.1.2021 klo 15
kunnan kirjaamoon:

Kyyjärven kunta
Kivirannantie 4
43700 Kyyjärvi
Sähköposti:
kirjaamo@kyyjarvi.fi

Kirjekuoreen maininta tai sähköpostin otsikoksi Muistutus, kuntaliitos