Kuulutus ilmoituksesta Kyyjärven Nopolan koulun alueen asemakaavamuutoksen voimaantulosta MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 §:n mukaisesti

Kuulutus ilmoituksesta Kyyjärven Nopolan koulun alueen asemakaavamuutoksen voimaantulosta MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 §:n mukaisesti

Kyyjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 16.11.2020 §:ssä 44 asemakaavan muutoksen MRL 52 §:n mukaisesti ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Kyyjärvellä 19.1.2021

Kyyjärven kunnanhallitus