Kuulutus, Ilmoitamme Kyyjärven kunnan kirkonkylän liikennealueiden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta (MRL 63 §).

Kuulutus, Ilmoitamme Kyyjärven kunnan kirkonkylän liikennealueiden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta (MRL 63 §).

Asemakaavan muutos- ja laajennusalueet sijaitsevat Kyyjärven keskustan asemakaavoitetuilla alueilla. Muutoskohteina ovat Tuliharjuntien yleisen tien alue, alkaen Honkalehdontien risteyksestä jatkuen Ohrasaarentien risteysalueeseen asti mihin Kyyjärven asemakaava-alue päättyy, Betonitien liikennealue sekä Honkalehdontie kokonaisuudessaan. Suunnittelutyön tarkoituksena on muuttaa asemakaavoitetulla alueella taajaman sisäisiä liikennealueita katualueiksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n säädös velvoittaa kuntia muuttamaan maanteiden liikennealueita katualueiksi tieverkoilla, jotka palvelevat pääsääntöisesti paikallista liikennettä.

Asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 11.2. -25.2.2021 Kyyjärven kunnanvirastolla (Kivirannantie 4) sekä kunnan internetsivuilla (www.kyyjarvi.fi). 

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 25.2.2021, osoitteeseen Kyyjärven kunta, Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi tai sähköpostitse kirjaamo@kyyjarvi.fi.

Mikäli teille tulee kysyttävää kaavahankkeesta, voitte ottaa yhteyttä seuraaviin yhteyshenkilöihin:

Marjukka Latva-Laturi, tekninen johtaja, Kyyjärven kunta, 044 459 7102,
marjukka.latva-laturi@kyyjarvi.fi 

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusjohtaja, Saarijärven kaupunki / aluearkkitehtipalvelut, 044 459 8405,
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Sari Peura, kaavasuunnittelija, Saarijärven kaupunki /aluearkkitehtipalvelut, 044 459 8210,
sari.peura@saarijarvi.fi

 

Kyyjärven kunnanhallitus