Kuulutus Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimahankkeen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta

Kuulutus Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimahankkeen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta

Kyyjärven kunnanhallitus on käynnistänyt 21.12.2020 (KH § 174) Kauniskankaan alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen WestWind Oy:n esityksestä ja toimittanut Keski-Suomen ELY-keskukselle Kauniskankaan tuulivoimahanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman (YVA-suunnitelma). Hanke sijoittuu Kyyjärven kunnan alueelle, noin 3,5 km etäisyydelle Kyyjärven kuntakeskuksesta lounaaseen. Länsiosastaan hankealue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Soinin ja Alajärven kuntarajoista. Hankealue on kooltaan noin 2 325 hehtaaria.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (OAS-YVA-suunnitelma) ja niitä koskeva kuulutus on nähtävillä 17.5.-1.8.2021 välisen ajan Kyyjärven kunnan internet-sivuilla osoitteessa https://www.kyyjarvi.fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset sekä ELY-keskuksen internetsivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/kauniskankaantuulivoimahankeYVA. Aineisto on nähtävillä myös Kyyjärven kunnanvirastossa osoitteessa Kivirannantie 4, Kyyjärven kirjastossa osoitteessa Tuliharjuntie 43 sekä ELY-keskuksen asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Kyyjärven kunnanvirasto on suljettuna kesälomien takia 28.6. – 1.8.2021.

Hankkeen kaavoitusta ja YVA-menettelyä voi seurata myös Alajärven kaupungin sekä Soinin, Perhon, Karstulan ja Kivijärven kuntien kotisivuilta (kuulutukset). Alajärvi, Soini, Perho ja Karstula asettavat aineistot nähtäville myös kuntien kirjastoihin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaa (OAS-YVA-suunnitelmaa) koskevat mielipiteet tulee jättää 1.8.2021 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kyyjarvi.fi. Kirjalliset kannanotot toimitetaan osoitteeseen Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuulivoimahanke, Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä asiakirjan kohtaa kommentti koskee.

Kaavoitushankkeen yleisötilaisuus järjestetään 25.5.2021 klo 18.00 etätilaisuutena. Yleisötilaisuuden linkkiote julkaistaan kunnan kotisivuilla.
 

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Yhteismenettelystä vastaavana Kyyjärven kunta, kaavoitusjohtaja (aluearkkitehti) Ulla-Maija Humppi, p. 044 459 8405, etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi
YVA-menettelyn yhteysviranomaisena Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 029 502 4760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Hankkeesta vastaavana WestWind Oy, Pekka Purola, p. 040 018 1812, etunimi.sukunimi@ppwest.fi
Kaava- ja YVA-konsulttina Ramboll Finland Oy, Pirjo Pellikka, p. 040 532 2380 / Katja Oksala, p. 040 143 0683, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

 

Lataa ilmainen https://acrobat.adobe.com/fi/fi/acrobat/pdf-reader.html, jolla voit avata mielipiteen esittämislomakkeen.