Kuulutus kuntavaalien 2021 vahvistetut tulokset

Kuulutus kuntavaalien 2021 vahvistetut tulokset

KUULUTUS

13. kesäkuuta 2021 pidettyjen kuntavaalien perusteella keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 vahvistanut vaalien tuloksen. Kyyjärven kunnanvaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi, joka alkaa 1. päivänä elokuuta 2021 seuraavat henkilöt:
 

Nimi                                      Ammatti                                              Ryhmä                              Äänet                              Vertausluku

1.  Oinonen Kai                     yrittäjä                                                 KESK                                54                                     408,000

2 . Uusisalo Maija                 vararehtori,                                          KESK                                49                                      204,000
                                             erityisopettaja

3.  Lahtinen Lauri                 yrittäjä                                                  KD                                     32                                      168,000

4.  Honkanen Jaana            jälkilaskenta-                                        KESK                                 48                                      136,000
                                            vastaava

5.  Huumarkangas Jouko    maatalous-                                          KESK                                 44                                       102,000
                                            yrittäjä

6.  Paananen Merja             betonityömies                                      PS                                      25                                         98,000

7.  Peltola Juha                   hankintavastaava                                 KOK                                   29                                         84,000

8.  Oksa Esa                       liikennöitsijä                                         KESK                                 36                                         81,600

9.  Humalajoki Johanna      yrittäjä,                                                 KESK                                 35                                          68,000
                                           myyntisihteeri

10. Tuukkanen Antti            maatalous-                                           KESK                                 31                                          58,286
                                           yrittäjä

11. Hänninen Jarkko          myyntipäällikkö,                                     KOK                                   21                                          56,000
                                           rkm (AMK)

12. Bergman Esa-Pekka    ensihoitaja                                            KESK                                 27                                          51,000

13. Sääksjärvi Ilpo              linja-autonkuljettaja                               PS                                      20                                          49,000

14. Kirvesmäki Pasi           yrittäjä                                                   KESK                                 22                                           45,333

15. Kainu Lasse                 agrologi                                                 KD                                     21                                            42,000

Varalla:

Perussuomalaiset

1. Kaltiainen Jouko             metallityönteijä                                     PS                                     18                                             32,667

2. Isoniemi Mika                 agrologi (AMK)                                      PS                                     17                                            24,500

Kansallinen Kokoomus + Suomen Kristillisdemokraatit

1. Lautanen Jari                 tietoliikenneasentaja                             KOK                                  17                                            33,600
                                           eläkeläinen

2. Uusimäki Marjatta         perhepäivähoitaja                                  KD                                     13                                            28,000

3. Laajala Heljä                 toimitusjohtaja                                       KOK                                   12                                           24,000

4. Tamminen Jussi           insinööri                                                 KOK                                   10                                           21,000

Suomen Keskusta

1. Nissinen Minna             lähihoitaja                                              KESK                                  22                                           40,800

2. Sauramäki Lasse         yrittäjä                                                    KESK                                  15                                           37,091

3. Tamminen Raimo         maanviljelijä                                           KESK                                  13                                           34,000

4. Aksela Marko               ATK-tukihenkilö                                      KESK                                   12                                           31,385

Valitusoikeus

Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:
1)    jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö
2)    kuntavaaleissa kunnan jäsen.

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.
Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Kyyjärvellä 16.6.2021

KYYJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Kekusvaalilautakunnan pöytäkirja 16.6.2021