Kuulutus: Maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukainen yhteislupa / A & A Honkanen Ay, Tuulensuu 312-403-8-74

Kuulutus: Maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukainen yhteislupa / A & A Honkanen Ay, Tuulensuu 312-403-8-74

Viitasaaren kaupunki / Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta                                 

KUULUTUS

Maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukainen yhteislupa / A&A Honkanen Ay, Tuulensuu 312-403-8-74, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
23.5.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 30.5.2022.

Päätös

Ympäristölautakunta 17.5.2022 § 37

Antopäivä

23.5.2022

Hakija

A&A Honkanen Ay

Asia

Ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus kalliokiviaineksen louhintaa sekä otetun kiviaineksen murskausta varten sekä lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on hyväksynyt hakemuksen sekä

myöntänyt luvan toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 23.5. 29.6.2022 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 29.6.2022.

Lisätietoja antaa

Ympäristösihteeri Nina Pimiä, p 044 733 5806

sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Liitetiedostot