Kuulutus Kyyjärven Kämppäkankaan tuulivoimayleiskaavan vireiletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kuulutus Kyyjärven Kämppäkankaan tuulivoimayleiskaavan vireiletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kyyjärven kunnanhallitus on päättänyt asettaa nähtäville Kämppäkankaan tuulivoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 15.8.2022 § 107. Hanke sijoittuu Kyyjärven kunnan pohjoisrajalle, noin 5,6 km etäisyydelle Kyyjärven kuntakeskuksesta pohjoiseen. Kaava-alueen koko on noin 1370 hehtaaria.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Kyyjärven kuntaan noin 11-12 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kyyjärven Kämppäkankaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 12.9.-14.10.2022 välisen ajan kaavoitushankkeen verkkosivuilla osoitteessa http://www.skjkl.fi/Kyyjarvi/Kamppakangas.  Aineisto on nähtävillä myös Kyyjärven kunnanvirastossa osoitteessa Kivirannantie 4 ja Kyyjärven kirjastossa osoitteessa Tuliharjuntie 43.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 14.10.2022 joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kyyjarvi.fi tai postitse osoitteeseen Kyyjärven kunta, Kämppäkankaan tuulivoimahanke, Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Hankkeessa järjestetään ti 4.10.2022 klo 17.00-19.00 yleisötilaisuus, jossa esitellään OAS ja YVA-ohjelma, Kivirannassa osoitteessa Kivirannantie 4. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen verkkosivulle  http://www.skjkl.fi/Kyyjarvi/Kamppakangas. Yleisötilaisuuden linkkiosoite julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Kyyjärven kunta (aluearkkitehtipalvelut):

kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, p. 044 459 8405, ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi
kaavasuunnittelija Sari Peura, p. 044 459 8210, sari.peura@saarijarvi.fi

Kaavakonsultti FCG Oy:
Tuomo Järvinen, p. 040 753 1524, tuomo.jarvinen@fcg.fi
Hankkeesta vastaava Myrsky Energia Oy:
Janne Tolppanen, p. 044 278 7307, janne@myrsky.fi