Kuulutus Eduskuntavaalit 2023 Kyyjärven kunnassa

Kuulutus Eduskuntavaalit 2023 Kyyjärven kunnassa

ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Vaalihuoneistot pidetään avoinna kello 9.00–20.00.

Kyyjärven kunta toimii yhtenä äänestysalueena, Kyyjärven äänestysalueena, äänestyspaikkana toimii Kivirannan palvelukeskus (Kivirannantie 4).

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 22.-28.3.2023 Kyyjärven kirjastossa (Tuliharjuntie 43) 

keskiviikko   22.3.2023   klo 12.00 – 16.00

torstai          23.3.2023   klo 14.00 – 18.00

perjantai      24.3.2023    klo 12.00 – 16.00

lauantai        25.3.2023   klo 10.00 – 12.00

sunnuntai     26.3.2023   klo 10.00 – 12.00

maanantai    27.3.2023   klo 14.00 – 18.00

tiistai            28.3.2023    klo 12.00 – 16.00

 

Äänestyspaikoissa on pyörätuoliasiointimahdollisuus.

Ennakkoäänestys Kivirannan palveluasunnoilla tapahtuu vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana.

Kotiäänestys järjestetään niille Kyyjärven kunnan äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Kyyjärven kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavan henkilön tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16. Kotiäänestystä haluavan omaishoitajan tiedot ilmoitetaan kotiäänestäjän ilmoituksessa.  Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi tai puhelimitse kunnanvirastoon 044 4597008.  Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita saa kunnanviraston hallinto-osastolta.

Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä henkilöllisyystodistus- tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. 

Tietoa vaaleista ja luettelon yleisistä ennakkoäänestyspaikoista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta https://vaalit.fi

 

Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunta