Ilmoitus kuulutuksesta (Dnro LSSAVI/1961/2023)

Ilmoitus kuulutuksesta (Dnro LSSAVI/1961/2023)

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija      A&A Honkanen Avoin yhtiö

Dnro        LSSAVI/1961/2023

Asia         Maa-ainesten ottaminen Sormiharjun pohjavesialueella, Kyyjärvi

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 27.4.-5.6.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi mistä ne ovat luettavissa. 

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.
 

Liitetiedostot