Myrsky Energia Oy:n kuulutus maastotutkimuksista voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi Kyyjärveltä Perhoon Elenia Verkko Oyj:n voimajohdolle

Myrsky Energia Oy:n kuulutus maastotutkimuksista voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi Kyyjärveltä Perhoon Elenia Verkko Oyj:n voimajohdolle

Maanmittauslaitos on 4.7.2023 päätöksellään MML 51515/03 04/2023 myöntänyt Myrsky Energia Oy:lle luvan suorittaa maastotutkimuksia voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi Kyyjärveltä Perhoon Elenia Verkko Oyj:n voimajohdolle. 


Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että tutkimukset suunnitellun voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi aloitetaan lähiaikoina Kyyjärven ja Perhon kuntien alueilla. Tutkittavan johtoreitin pituus on kokonaisuudessaan noin 5,6 km.

 
Kaikkiin tiedossa oleviin maanomistajiin, joita hanke koskee, otetaan kirjeitse yhteyttä ennen tutkimusten aloittamista. Kuulutus on nähtävillä Kyyjärven ja Perhon kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. 


Kyseiset asiakirjat ovat nähtävillä 19.9.2023 lähtien 30 vuorokauden ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. 


Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2023 
MYRSKY ENERGIA OY