Ilmoitus: Kuulutus maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta / A&A Honkanen Ay, Yhtymä 312-403-82-31, Kyyjärvi

Ilmoitus: Kuulutus maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta / A&A Honkanen Ay, Yhtymä 312-403-82-31, Kyyjärvi