Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Vesi - ja jätevesilaitos

Vesilaitos

Kyyjärven kaikki kyläkunnat on "vesitetty", joten rakensitpa mihin tahansa kunnan alueella voimme lähes poikkeuksetta tarjota vesiliittymän kiinteistöllesi joko kunnan tai vesiosuuskuntien toimesta.

Kunnan linjat ovat ajanmukaista muoviputkea ja mittaa on kertynyt jo yli 100 km. Oikarilla ja Peuralinnassa toimii yksityiset vesiosuuskunnat ja  Hokkalan sekä Vehkaperän kylille vesi ostetaan Alajärven kaupungin vesilaitokselta.

Kyyjärven ja Perhon vesilaitosten runkolinjat on yhdistetty toisiinsa, joten myös poikkeustilanteiden vedenjakelu on hyvin hallinnassa - suuntaan ja toiseen. Lähiajan tavoitteena on yhdistää vesilinjat lisäksi Alajärven vesilaitoksen kanssa, jolloin tilanne entisestään paranee.

Sormiharjun vedenottamo

Kunnan vedenottamo sijaitsee tuottoisalla ja hyvälaatuisella Sormiharjun pohjavesialueella Oikarin kylällä. Vesi pumpataan Harsunkankaan ylävesisäiliöön, josta se omalla paineellaan jakautuu lähes koko verkoston alueelle. Ohramäen paineenkorotusasema korottaa painetta ja jakaa veden Kumpulaan ja Saunakylälle.

 


 

Viemärilaitos

Viemärilaitoksen toiminta-alue kattaa kirkokylän kaava-alueet teollisuusalueineen. Laitoksen palveluita käyttää noin 500 taloutta.

Kyyjärven uusi jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön vuonna 2009. Laitos sijaitsee valtie 13 länsipuolella Nopolanjoen varrella. Kyyjärven rannalla Koskiniemessä sijainnut vanha laitos purettiin ja alue siistittiin viihtyisäksi rantamaisemaksi. 

Uudessa laitoksessa on käytetty ajanmukaisinta käsittelytekniikkaa mm. puhdistetun jäteveden ultraviolettisäteilytystä ennen vesistöön päästämistä.

Vanhat betoniviemärit sujutetaan muoviputkella. Saneerausta jatketaan vuosittain siihen saakka kunnes kaikki betoniviemärit on kunnostettu.

 

 

 

VesiFaktaa:


vesilinjoja yli 100 km

liittymiä n. 600 kpl

kulutus n. 250 m3 / vrk

verkostoon pumpattu vesimäärä vuosittain
n. 95.000 m3/v

 

 

Maksutaksat

 

 

 

 

 

 

  

  

ViemäriFaktaa:

uusi puhdistamo otettiin käyttöön v. 2009

liittymiä n. 300 kpl

jätevesimäärä
n. 45.000 m3/v

betoniviemäreiden sujutusta muoviputkella

 

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9