Järviseudun jätelautakunta tiedottaa

Järviseudun jätelautakunta on yhdeksän kunnan yhteislautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Alajärven kaupunki. Jätelautakuntaan kuuluvat Alajärven ohella Halsua, Kyyjärvi, Lappajärvi, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Soini ja Vimpeli.

Alueen jätehuoltomääräyksiä on uudistettu tämän vuoden alussa vastaamaan nykylainsäädännön vaatimuksia ja valtakunnallisia kierrätystavoitteita.

Kuulutus: Kyyjärven Kämppäkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville asettamisesta

Kyyjärven kunnanhallitus on päättänyt 19.6.2023 § 63 asettaa Kämppäkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville luonnosvaiheen kuulemista varten (MRL 62 §, MRA 30 §). Kaava-alue sijoittuu Kyyjärven kunnan luoteisosaan, sivuten Perhon kunnan rajaa. Alueelta on Kyyjärven keskustaan noin 7,3 kilometriä ja Perhon keskustaan noin 8,4 kilometriä. Kaava-alueen koko on noin 1 368 hehtaaria.