TIEDOTE: Kyyjärven Kauniskankaan aurinko- ja tuulivoimayleiskaavoitus

Kyyjärven kunnanhallitus käynnisti Kauniskankaan aurinko- ja tuulivoimayleiskaavoituksen joulukuussa 2020. Tuulivoimayleiskaavoituksen tarkoituksena on selvittää, onko kaavoituspäätöksessä esitetylle suunnittelualueelle mahdollista sijoittaa aurinko- ja tuulivoimapuistoa.

Kaavoituksen käynnistäminen kaavoitusaloitteesta

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/Kyyjärvi camping

Viitasaaren kaupunki /                                                                         KUULUTUS
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi                                        
                                                                                                            7.7.2021                                                                                                                                         

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Kyyjärvi camping, Kyyjärvi

Valtiovarainministeriö ei esitä pakkoliitosta Kyyjärvelle

Valtiovarainministeriö on toimittanut Kyyjärven kunnassa vuosina 2019–2020 kuntalain mukaisen talouden arviointimenettelyn kunnan talouden heikon tilanteen vuoksi. Talouden arviointiryhmä ehdotti Kyyjärven kuntalaisten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi kuntarakennelain mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa.