Ilmoitus kuulutuksesta (EPOELY/1662/2022) Suolasalmenharjun tuulivoimapuisto, Alajärvi

Pohjan Voima – Suolasalmenharjun Tuulipuisto Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) hanketta Alajärven Suolasalmenharjun tuulivoimapuisto koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiselostuksen sekä luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen Natura-arviointi.  Arviointiselos

Ilmoitus YVA-kuulutuksesta (KESELY/1452/2021) Kämppäkankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto, Kyyjärvi

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 21.11.2023 antanut YVA-lain (252/2017) 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän Myrsky Energia Oy:n Kämppäkankaan tuulivoimahankkeen ja sen sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hankealue sijaitsee Kyyjärven kunnassa. Hankkeen sähkönsiirto sijoittuu myös Perhon kunnan alueelle.

Yksityistieavustukset 2023

Avustus maksetaan vain tiekunnalle, ei siis suoraan esim. auraajalle. Tien varrella tulee sijaita vähintään yksi vakituinen asuinrakennus ja avustusta maksetaan viimeiseen asuttuun taloon asti. Kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä on 40 % toteutuneista kustannuksista, enintään 400 € / km. Avustussumma määräytyy lopullisesti vuosittain jätettyjen avustushakemusten ja talousarvioon varatun määrärahan suhteessa.

Kokouskuulutus Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta 14.11.2023

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokous pidetään tiistaina 14.11.2023 alkaen klo 14.00 Viitasaaren kaupungintalolla. 

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 20.11.2023 Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla ja netissä Viitasaaren kaupungin kotisivuilla. 

Pöytäkirja on tarvittaessa tulostettavissa Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnanvirastoissa sekä Saarijärven kaupunginvirastossa.