Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

värikyniä
Kyyjärven kunta tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta kaikille alle kouluikäisille lapsille.

Nopolan päiväkoti

Kyyjärvellä toimii yksi päiväkoti. Päiväkodissa on toiminnallisesti kaksi ryhmää:

  • alle 3 v Taaperot,
  • 3-5 v     Tenavat.

Ryhmien toiminnasta vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat yhdessä varhaiskasvatuksen lastenhoitajien kanssa. Päiväkotiin on keskitetty myös vuorohoito. Vuorohoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jota tarjotaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lapsella on oikeus vuorohoitoon vain jos molemmat vanhemmat ovat työn tai opiskelun takia esteellisiä hoitamaan lasta.

Vuorohoitoyksikkö on auki etukäteen varattujen hoitoaikojen mukaisesti ja henkilökunnan työvuorot laaditaan ilmoitettujen hoitoaikojen mukaan.

Päiväkodin toiminnasta voi lukea tarkemmin Kyyjärven kunnan Peda.Net –sivuilta. 

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on myös osa varhaiskasvatusta. Mikäli päiväkodin hoitopaikat eivät riitä, järjestetään Kyyjärvellä päiväkodin lisäksi myös perhepäivähoitoa. Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa, jossa korostuvat perushoito ja leikki.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Toivottavaa kuitenkin on, että paikkaa haetaan riittävän ajoissa. Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava 4 kuukautta ennen kuin lapsi sitä tarvitsee.

Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Nostokuva
värikynät

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksesta vastaavat:

Varhaiskasvatusjohtaja
Puh. 044 459 7099

Tenavien ryhmä
puh. 044 459 7095

Taaperoiden ryhmä
puh. 044 459 7098

yhteydenotot arkisin klo 13-15

Lisätietoa

Peda-net

Toimintaohje hakemuksen tekemiseen Wilmassa.