Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Kunnilla on lakisääteinen velvoite asettaa kuntaan vanhusneuvosto. Vanhusneuvosto voi tehdä esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten elämän ja selviytymisen kannalta. Vanhusneuvosto osallistuu ikääntymispoliittisen strategian laatimiseen, seuraa sen toteutumista ja on mukana erilaisissa kehittämishankkeissa.

Vanhusneuvoston kokoonpano 2019-2021 :

Tehtävä Varsinainen jäsen Edustus
Puheenjohtaja Tuula Härkönen kunnan edustaja
Jäsen Heljä Colella eläkeliiton edustaja
Jäsen Lauri Lahtinen kunnan edustaja
Jäsen Kyösti Lintulahti eläkeliiton edustaja
Jäsen Kirsti Hartikainen Saarikan edustaja
Jäsen Sauli Mäkelä seurakunnan edustaja

 

Vanhusneuvoston esittelijänä toimii sivistysjohtaja.