Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano vuosina 6/2017- 5/2021 on seuraavanlainen:

 

Tehtävä Varsinainen jäsen Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä
Puheenjohtaja Esa Kyrönlahti Mari Pölkki
1.varapuheenjohtaja Mirja K Kainu Hannu Uusisalo
Jäsen Tuula Lillvis Erkki Vehkalampi
Jäsen Arja Takanen Sirkka-Liisa Rantala
Jäsen Jukka Viertamo Kalevi Koskinen