Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

-tarkistaa, oikaista tai täydentää, tai poistaa rekisteriin merkittyjä tietoja

-rajoittaa ja vastustaa käsittelyä

-siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

-tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomaa kuitenkin, että tietoja ei voi vaatia poistettavaksi rekistereistä, joita ylläpidetään lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi. Kun haluat käyttää oikeuksiasi tietyn rekisterin osalta, toimi seuraavasti:

1) Täytä oheinen tietopyyntölomake ja toimita se omakätisesti allekirjoitettuna henkilökohtaisesti kunnan infopisteeseen. Vastaavat paperiset lomakkeet löydät myös kunnan infopisteestä. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta.

2) Kunnan infopisteessä sinut tunnistetaan ajokortista, passista tai muusta hyväksyttävästä henkilöllisyystodistuksesta ja pyyntösi otetaan käsiteltäväksi.

3) Kunta pyrkii vastaamaan kuukauden kuluessa pyyntösi saapumisesta. Vastaus toimitetaan kirjeitse kotiosoitteeseesi tai tiedot esitellään sinulle kunnan toimitiloissa.

Lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi löytyvät liitetiedostoina sivun alaosasta.