Valtuusto ja lautakunnat

Valtuusto ja lautakunnat

Paikallishallinnon perusta on demokratia

Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin, joka saa toimivaltansa kuntalaisilta kuntavaaleissa. Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana.

Kunnanhallitus on pakollinen toimielin, jonka tehtävästä, toimivallasta ja jäsenten valinnasta on säädetty kuntalaissa. Hallituksen tehtävänä on valvoa kunnan etua ja, jollei johtosäännöissä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Lautakunnat ovat kunnanhallituksen alaisia ja hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä, jotka valtuusto on päättänyt. Pakollisia kunnissa ovat ainoastaan tarkastus- ja vaalilautakunnat.

Nostokuva
Nuija pöydällä.