Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijat päättävät oman toimialansa asioista ja hankinnoista hallintosäännön mukaan. Julkaisemme verkossa ne viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta.

Päätösasiakirjoissa saattaa olla liitteitä, joita ei julkaista. Liitettä ei julkaista, mikäli se sisältää salassa pidettävää tietoa, liike- tai ammattisalaisuuksia tai mikäli tietdon julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan.

(Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).